A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.

A "Funkcionális, elengedhetetlen" sütik az oldal működéséhez szükségesek. A "Statisztika" sütik a látogatáselemzéshez szükségesek mely segítségével mérni tudjuk oldalunk teljesítményét. A "Közösségi média, marketing" sütik engedélyezésével oldalunk közésségi média szolgáltatásait veheti igénybe, valamint böngészési szokásainak megfelelő személyre szabott hirdetéseket kaphat.
Választása eltárolásához is sütit használunk, hogy böngészőjében legközelebb is a választásának megfelelően jelenhessen meg az oldalunk.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Funkcionális sütik
Ezek a sütik az oldal működéséhez szükségesek, melyekben az oldal személyreszabott beállításait tároljuk az Ön részére.

Statisztikai sütik
Látogatáselemzéssel kapcsolatos sütik, melyen keresztül visszajelzést kaphatunk látogatóinkról, a meglátogatott oldalakról, oldalunk teljesítményéről. Ezen tapasztalatok alapján fejleszthetjük weboldalunkat, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

Közösségi média és marketing sütik
Közösségi hálózatokhoz tartozó sütik teszik lehetővé, hogy a felhasználók megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. A marketing sütik segítségével pedig személyre szabott hirdetéseket tudunk megjeleníteni az ön számára, böngészési szokásainak elemzésével.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda, Farmosi Imre 3400 Mezőkövesd Szomolyai út 7.

adószám: 45383854-1-25 weboldala: www.farmosi- ingatlanok.hu, továbbiakban: Farmosi- Ingatlanok Ingatlanközvetítő iroda 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az ön személyes adatait, azaz: Családi és utónév, Születési családi és utónév, Cím /Magyarországi tartózkodási hely, születési hely és idő, Anyja neve, Állampolgárság, Azonosító ok. típusa és száma, Adószám, Megbízási szerződések, meghatalmazás, megtekintési nyilatkozat, haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat esetén továbbá: telefonszám, e-mail cím; Megbízási szerződések és vételi ajánlat esetén továbbá: személyi szám, Kiemelt közszereplők és tényleges tulajdonosok esetén a törvényben előírt adatok rögzítése, Személyi igazolvány másolata (minden adattal), lakcímet igazoló okirat másolata (kizárólag a címet tartalmazó oldal), Megbízási szerződések esetén továbbá: Ingatlanra vonatkozó adatok, Vételi ajánlat esetén tovább: vélemény (számszerű, és/vagy szöveges adattartalom).

2. Adatvédelmi tisztviselő:

A FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda adatvédelmi tisztviselője, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat: Farmosi Imre +36303911126 info@farmosi-ingatlanok.hu.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja (kettős)

Az adatkezelés jogalapja a 2017.évi LIII. törvény — a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges. A pmt szerint kezelt adatok köre: családi és utónév; születési családi és utónév; állampolgárság; születési hely, idő; anyja születési neve; lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely; azonosító okmányok típusa és száma illetve másolata. Adatkezelés célja: Pénzmosás és terrorizmus megelőzése, illetve a szerződés teljesítése. Vételi ajánlat: adatkezelés jogalapja a FARMOSI INGATLANOK közvetítő irodánál: az adatkezelés jogalapja kettős, részben a vételi ajánlat kezelése, részben a 2017. évi LIII. törvény — a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. A pmt szerint kezelt adatok köre: családi és utónév; születési családi és utónév; állampolgárság; születési hely, idő; anyja születési neve; lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely; azonosító okmányok típusa és száma illetve másolata. Adatkezelés célja: Pénzmosás és terrorizmus megelőzése, illetve a vételi ajánlat kezelése, átadásra az eladónak. Megtekintési nyilatkozat, Kulcs átvételi elismervény, Megbízási szerződés módosítása: adatkezelés jogalapja: Szerződésben foglaltak teljesítése. Adatkezelés célja: Az eladóval kötött szerződés teljesítése, illetve ennek igazolása.

A Farmosi- Ingatlanok közvetítő iroda működését számos felügyeleti szerv és annak munkatársai is ellenőrzik (NAV, könyvelő, banki kapcsolattartók). Ezek a személyek betekintést nyerhetnek az adatokba. Garanciák: Az ilyen szervezetek szigorú titoktartás mellett végzik tevékenységüket, mintavételezéssel vizsgálnak bizonyos területeket (így rendkívül kevés adathoz férnek hozzá). Kérésre ezen adatfeldolgozókról további információt adunk.

4. Személyes adatok címzettjei:

Az adatokat kizárólag a referens, és az irodavezető ismerhetik meg.

5. Az adatkezelés időtartama:

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelési idő egységesen 8 év az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől.

A kezelt adatok tárolásának helye:

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható: Vállalkozás irányítási rendszer: A vállalkozás irányítási rendszerbe egyedi azonosítóval lépnek be a felhasználók. Az adatokat adatbázisban tárolják. Az egyes adatok jogosultsági rendszerrel védettek. Fizikai adattárolás (papír alapú): A papír alapú dokumentumokat a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda vagy egyes partnerek tárolják — attól függően, hogy hol keletkezik a dokumentum — ennek megfelelően a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda vagy a partner biztosítja azok védelmét — mindaddig, míg a meghatározott megőrzési idő le nem jár. Levelező rendszer: A levelező rendszer egy vezető gyártó rendszere. A FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda a szoftvereket rendszeresen frissíti. Minden levél spam szűrőn és vírusvédelmi ellenőrzésen is átesik. A levelekhez csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A rendelkezésre állást a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda biztosítja.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja: személyesen felveszi a kapcsolatot a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda adatvédelmi tisztviselőjével (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 3400 Mezőkövesd Szomolyai út 7.; e-mailt küld a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda adatvédelmi tisztviselője részére az info@farmosi-ingatlanok.hu e-mail címre; telefonon felveszi a kapcsolatot a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda adatvédelmi tisztviselőjével a +36303911126 telefonszámon; Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

Hozzáféréshez való jog:

Tájékoztatást kérhet a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő irodától arra vonatkozóan, hogy az iroda kezeli-e a személyes adatait. Ha kezeli a személyes adatait, akkor ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a kezelt személyes adatok; címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő irodára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a közvetítő irodára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha a közvetítő irodának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy, a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő irodát, illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.


7.2. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön kérheti a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő irodát, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a közvetítő iroda, illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ü) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a közvetítő irodának, illetve a

Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja önt a feloldást megelőzően.

8. Jogsértés esetén tehető lépések:

Amennyiben jogsértést észlelt a FARMOSI- INGATLANOK közvetítő iroda, vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: Farmosi Imre; +36303911126; info@farmosi-ingatlanok.hu A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

1530 Budapest, Pf.: 5.;
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
+36 (1) 391-1400;
fax: +36 (1) 391-1410;
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.